Logo Popkoor 2000

Hier vind je een aantal belangrijke documenten van ons koor:

* Ledenlijst
* Huishoudelijk reglement
* Statuten
* AVG-verklaring
* Declaratieformulier