Logo Popkoor 2000

Het bestuur

Bestuur:

Het bestuur van Popkoor 2000 bestaat uit vijf enthousiaste koorleden:  

Annelies Tromp (voorzitter) voorzitter@popkoor2000.nl 

Christa Veltman (voorzitter) voorzitter@popkoor2000.nl 

Jacqueline Beekhuizen (secretaris) info@popkoor2000.nl 

GertJan Geertjes (Penningmeester)  

Lysan van den Broek (Bestuurslid)