Logo Popkoor 2000

Idee voor een optreden?
Mocht je de vraag krijgen of Popkoor 2000 misschien ergens kan optreden, dan verzoeken we je deze informatie door te geven aan de secretaris (Esther). Op korte termijn komt het bestuur er dan op terug.

AVG
Ons koor heeft een privacydocument opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze is te lezen via deze link.

Rooster van aftreden bestuur
Aftredend (en mogelijk herkiesbaar)

2023      Marcel en Esther
2024      Mireille en Jacqueline
2025      Annelies

Leeftijdsgrens + nieuwe leden
Tijdens de ALV van 7-10-2020 is besproken dat we ons richten op leden die een aanvulling kunnen zijn voor een stemgroep. Zowel qua zang, choreo als uitstraling wordt er gekeken wat er passend kan zijn. In principe kijken we naar nieuwe leden onder de 55 jaar, een uitzondering daargelaten.
We gaan kijken hoe we nieuwe leden kunnen werven in overleg met Myra. Dat gebeurt in ieder geval bij de tenoren.

Verhuizing
Ga je verhuizen? Van harte gefeliciteerd! 
Zou je het nieuwe adres aan Esther (secretaris) kunnen doorgeven?

Procedure stemtest

Welkom bij Popkoor 2000!
Je hebt een of meerdere keren een repetitie bijgewoond van ons koor. Om te kijken of jij als zanger of zangeres bij het koor past wordt er een stem- en choreotest gedaan. In dit document staat de procedure over de stemtest beschreven.
Het bestuur neemt contact met je op om een datum af te spreken voor de stemtest. Vaak is dat voorafgaand aan de repetitie.

Aanwezigen bij een stemtest zijn:

–   De dirigent

De dirigent neemt de stemtest af en luistert kritisch of jij als aspirant lid muzikaal voldoet aan de eisen van het koor. In de test wordt het bereik van hoog naar laag bepaald en ook het geheugen door het na zingen van te onthouden noten. Ook zing je een eigen ( favoriete ) nummer (a capella of met muziek).

–   De coördinator van de Muziekcommissie  (of iemand anders uit die Cie)

De muziekcie informeert  naar de muzikale achtergrond en ervaring. Als lid van Popkoor 2000 moet je je commiteren aan koordeelname van 80 procent en extra inzet en tijd vooronder andere optredens en concerten.

–   De coördinator van de Choreocommissie (of iemand anders uit die Cie)

De choreocie neemt oefeningen met je door om te kijken of jij gevoel voor ritme hebt en er wordt naar je uitstraling gekeken.
Na de stemtest ga je naar buiten en de dirigent gaat samen met de leden van muziek- en choreocommissie overleggen over je stem- en choreo test. Je wordt dezelfde dag op de hoogte gesteld of je wel of niet binnen het koor past en of er plaats is binnen desbetreffende stemgroep.

Na aanname word je geïnformeerd over het aanmeldingsformulier, betalingen, aanmelding site etc.

De stemgroepcoördinator van je stemgroep is je contactpersoon voor vragen, etc.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Bestuur: Mireille, Jacqueline, Esther, Annelies en Marcel

Choreocommissie: Marian K, Anneloes, Lieke 
(aanspreekpunt vanuit bestuur = Mireille)

Kledingcommissie: Lisette, Odette, Janet
(aanspreekpunt vanuit bestuur = Jacqueline)

Muziek commissie:  Joke, Inge C, Ton, Hermelinde, Jeroen en Marloes M
(aanspreekpunt vanuit bestuur = Jacqueline)

Podium commissie:  Ben, John, Marcel, Gert-Jan, Jeroen 
(aanspreekpunt vanuit bestuur = Marcel)

Crea commissie: Susan, Floor, Dirk, Mariëlle, Petra, Anita, Ria, Marian P, Marloes S
(aanspreekpunt vanuit bestuur = Esther)

PR commissie: Anneke, Vera, Maarten, Martine, Jan 
(aanspreekpunt vanuit bestuur = Annelies)

Sponsor commissie: Inge B, Inge van A, Miranda, Nettie
(aanspreekpunt vanuit bestuur = Annelies)

Activiteiten commissie: Theo, Mara, Mieke, Christa, Monique
(aanspreekpunt vanuit bestuur = Marcel)

Lief en leed: Wil, Benita, Lucette, Maarten
(aanspreekpunt vanuit bestuur = Esther)

SGV: José, Janet, Gert-Jan, Jan, Marloes M, Inge van A.
(aanspreekpunt vanuit bestuur = Mireille)